Fijne complimentjes – eerste en tweede leerjaar

Goed zo!

 


Evalueren op school... niet altijd gemakkelijk!
En zeker niet als het om niet-cognitieve vaardigheden gaat.
Hoe evalueer je het gedrag van een kind bij een ruzie? Of hoe toon je je waardering als een bazig kind zich voortreffelijk gedraagt tijdens een groepswerk? En hoe beloon je een kind dat steeds een zonnetje is binnen de klasgroep?
Met punten?

Nee!

Sociale, emotionele, morele en motorische ontwikkeling beoordeel je niet met punten. Net zomin als werk- en leerhouding en zelfredzaamheid.
Deze vaardigheden evalueer je aan de hand van aanmoedigingen, schouderklopjes, complimenten...
Een vorm van zachte evaluatie, dus!

Goed zo! kan daarbij een perfect hulpinstrument zijn.
Want in Goed zo! vind je maar liefst 88 kopieerbare complimentenkaarten die nauw aansluiten bij de eindtermen van de lagere school.
Geen diploma's die moeten behaald worden en die misschien wel tot faalangst kunnen leiden.
Wel 'Je–bent-goed-bezig-kaarten', die je op het passende moment aan het betreffende kind kunt geven. Want elk kind mag immers op eigen tempo evolueren.

Op elke kaart staat waarom het kind de Goed zo!-kaart verdient, én een leuke, passende tekening, die ingekleurd kan worden.

Naast de aanmoedigende functie voor het kind heeft Goed zo! ook een communicatieve functie naar de ouders toe. Zij worden immers door de kaarten geregeld geüpdatet over de vorderingen van hun kind.

En wat ook belangrijk is: Goed zo! bezorgt de leerkracht weinig extra werk.
Elke kaart is simpel te kopiëren. Er hoeft nog enkel de naam van de ontvanger en de uitreikdatum ingevuld te worden.
Een eenvoudige aftekenlijst (mét verwijzing naar de passende eindtermen) geeft de leerkracht een mooi overzicht van de uitgereikte Goed zo!-kaarten binnen haar groep.
En misschien kan je die lijst wel inpassen in je leerlingenvolgsysteem...

Goed zo! Toch?!

POSTERSERIES sociale vaardigheden
   
DIRK & DOLLY... posterseries 1+2
voor kleuters
A3-posterset - 300 gr (dus stevige papiersoort) - gelamineerd (duurzaam)
- in kleur
van € 34,50 voor
20.70 euro
   
DIRK & DOLLY... posterseries 3+4
voor leerlingen van het 1ste + 2de lj
A3-posterset - 300 gr (dus stevige papiersoort) - gelamineerd (duurzaam)
- in kleur
van € 34,50 voor
20.70 euro
   
MAPPEN MET KOPIEERBARE COMPLIMENTENKAARTEN
   
EEN DIKKE DUIM VOOR JOU!
voor kleuters
98 kopieerbare complimentenkaarten die nauw aansluiten bij de ontwikkelingsdoelen
van € 37,50 voor
22.50 euro
   
GOED ZO!
voor leerlingen van het 1ste + 2de lj
88 kopieerbare complimentenkaarten die nauw aansluiten bij de eindtermen
van € 37,50 voor
22.50 euro

 

 

DE 88 COMPLIMENTENKAARTEN

 

 

Eindterm

 

Sociaal- emotionele – morele ontwikkeling          

 

01

 Ik ben een zonnetje in de klas.

WO ME 3.1
WO ME 3.2

02

 Ik ben een echte grapjas.

WO ME 3.1
WO ME 3.2

03

 Ik heb al echte vrienden.

SOVA REL 1.2

04

 Ik  speel graag met jongens én met meisjes.

SOVA REL 1.2

05

 Ik kan al langere tijd samenspelen.

SOVA REL 1.2

06

 Ik kan speelgoed en materiaal met anderen delen.

SOVA REL 1.3
SOVA SAM 3
WO ME 3.7

07

 Ik doe mijn best om een spel eerlijk te spelen.

SOVA REL 1.3
SOVA SAM 3
WO ME 3.7

08

 Ik kan tegen mijn verlies.

SOVA REL 1.9
WO ME 3.5

09

Als ik een spel win, ben ik blij, maar ik lach de verliezer niet uit.

SOVA REL 1.2
WO ME 3.5
WO ME 3.7

10

Ik toon belangstelling voor wat er in de klas gebeurt.

WO ME 3.2

11

Ik kan me  houden aan eenvoudige  regels en afspraken.

SOVA CON 2
SOVA SAM 3
WO ME 3.7

12

 Ik voel me goed in de klasgroep.

WO ME 3.1

13

 Ik toon belangstelling voor wat andere kinderen doen.

SOVA REL 1.3

14

Ik kan met andere kinderen samenwerken.

SOVA SAM 3

15

Ik kan mijn aandacht al goed bij een taak houden.

LERLER DOM 6

16

Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan.

WO ME 3.3

17

Ik kan mijn beurt afwachten in de groep.

WO ME 3.7

18

Ook als de leerkracht me niet ziet, houd ik me aan afspraken.

SOVA CON 2
SOVA SAM 3
WO ME 3.7

19

Als ik iets afspreek, dan houd ik mij daaraan.

SOVA CON 2
SOVA SAM 3
WO ME 3.7

20

Ik laat iemand anders uitspreken.

SOVA REL 1.2
WO ME 3.7

21

Bij het spel laat ik ook iemand anders de leider zijn.

SOVA REL 1.5
WO ME 3.7

22

Ik zorg graag voor een ander.

SOVA REL 1.3

23

Ik vind het leuk om anderen te helpen.

SOVA REL 1.3

24

Ik kan andere kinderen beschermen als het nodig is.

SOVA REL  1.3

25

Ik zeg ‘proficiat’ als iemand anders het spel wint.

SOVA REL 1.2
WO ME 3.1

26

Ik zeg ‘Dank je wel’ als ik iets krijg of als iemand me helpt.

SOVA REL 1.2
WO ME 3. 1
WO ME 3.7

27

Ik eet netjes.

SOVA REL 1.2
SOVA CON 2

28

Ik  ben beleefd als ik iets vraag.

SOVA REL 1.2
SOVA CON 2
WO ME 3.1
WO ME 3.7

29

 Ik weet dat het fijn is om eerlijk te zijn.

SOVA REL 1.2
SOVA REL 1.9
WO ME 3.5
WO ME 3.6
WO ME 3.7

30

Ik kan toegeven dat ik iets fout deed.

SOVA REL 1.9
WO ME 3.6

31

Ik kan ‘Sorry’ zeggen.

SOVA REL 1.9
WO ME 3.6

32

Ik doe mijn best om niet te roddelen.

SOVA REL 1.2
SOVA REL 1.8

33

Ik probeer zelf ruzies op te lossen.

WO ME 3.6

34

Ik durf zeggen dat ik iets niet begrijp.

SOVA REL  1.4

35

Ik aanvaard opmerkingen.

SOVA REL  1.9

36

Ik aanvaard een sanctie bij het niet naleven van afspraken.

WO ME 3.4
LO MC 1.20bis

37

Ik durf zeggen dat ik bang ben voor iets.

WO ME 3.1
WO ME 3.2

38

Ik kan het tonen als ik iets niet leuk vind.

SOVA REL  1.7

39

Ik kan uitdrukken dat ik blij, bang, boos of verdrietig ben.

WO ME 3.1

40

Ik maak een ander duidelijk wat ik wel of niet wil.

SOVA REL 1.1
SOVA REL  1.8
WO ME 3.1

41

Ik probeer me in te leven in een ander.

SOVA REL 1.2
SOVA SAM 3
WO ME 3.4

42

Ik kan mijn emoties beheersen.

WO ME 3.1
WO ME 3.2
WO ME 3.3
WO ME 3.5

43

Ik durf mijn mening zeggen.

SOVA REL  1.1
SOVA REL 1.6
SOVA REL 1.7
WO ME 3.3

44

Ik kan ruzie bijleggen!

SOVA REL 1.9
WO ME 3.3
WO ME 3.6 /

45

Ik ken het verschil tussen goed en slecht.

SOVA REL 1.2
WO ME 3.2
WO ME 3.4

46

Iedereen mag  mijn vriendje zijn, ook iemand die er anders uitziet.

SOVA SAM 3

47

Ik kom op voor zwakkere kinderen.

SOVA REL  1.3
SOVA SAM 3

48

Ik ben kritisch.

SOVA REL  1.6

49

Ik kan verwoorden wat me dwars zit.

SOVA REL 1.7
WO ME 3.1
WO ME 3.2

50

Ik kom op voor mezelf.

SOVA REL 1.1
SOVA REL  1.7

51

Ik kan me verbaal verdedigen als ik gepest of geplaagd word.

SOVA REL  1.1
 SOVA REL  1.7

52

Ik kan al een gesprekje voeren met een volwassene.

SOVA REL  1.7
WO ME 3.1

53

Ik leg al vlot contacten.

WO ME 3.1

54

Ik ken het verschil tussen fantasie en werkelijkheid.

MUVO DR 3.5

55

Ik kan al goed luisteren.

SOVA CON 2
WO ME 3.5

56

Ik heb voldoende zelfvertrouwen.

WO ME 3.3

 

 

 

 

Werkhouding

 

57

Ik kan een korte periode rustig werken.

LERLER DOM 6

58

Ik blijf op mijn stoel zitten als het moet.

WO ME 3.7

59

Ik steek mijn vinger op als ik iets wil zeggen of vragen.

WO ME 3.7

60

Ik stoor de les niet.

SOVA CON 2

61

Ik werk goed mee in de klas.

LERLER DOM 6

62

Ik kan in groep werken.

SOVA SAM 3

63

Ik kan een eenvoudige opdracht zelfstandig uitvoeren.

LERLER DOM 4

64

Ik kan zelfstandig een keuze maken  binnen een aanbod.

WO ME 3.1
WO ME 3.3

65

Ik kan een taak stap voor stap afwerken.

LERLER DOM 4  LERLER DOM 6

66

Ik begin toch aan een taak ook al vind ik die moeilijk.

LERLER DOM 6
WO ME 3.3

67

Ik kan al een langere tijd aan eenzelfde taak werken.

LERLER DOM 6

68

Ik hou vol tot iets afgewerkt is.

LERLER DOM 6

69

Ik heb geduld bij het oplossen van een probleem.

LERLER DOM 6

70

Ik probeer zelf een oplossing te zoeken voor een probleem.

WO ME 3.4
WO ME 3.5

71

Ik probeer om mijn taak zelfstandig te maken. Pas als het echt niet lukt, vraag ik hulp.

SOVA REL  1.4 LERLER DOM 6

72

Ik vraag hulp als het nodig is.

SOVA REL 1.4

73

Ik ben niet te vlug tevreden over wat ik doe.

LERLER DOM 5  LERLER DOM 6

74

Ik werk netjes.

LERLER DOM 6

75

Ik weet dat foutjes maken mag.

LERLER DOM 5 LERLER DOM 6

76

Ik help opruimen.

SOVA REL 1.3

 

 

 

 

Zelfredzaamheid

 

77

Ik kan me zelf aan- en uitkleden.

LO MC 1.1

78

Ik kan mijn rits openen en sluiten.

LO MC 1.1

79

Ik kan mijn veters strikken.

LO MC 1.1

80

Ik draag zorg voor mijn eigen gerief.

SOVA REL 1.3

81

Ik kan mijn boekentas klaarmaken.

LERLER DOM 5

82

Ik kan mijn bank netjes houden.

LERLER DOM 5

83

Ik gebruik mijn agenda zoals het hoort.

LERLER DOM 5

84

Ik ruim op als het moet.

LERLER DOM 5

 

 

 

 

Motorische ontwikkeling

 

85

Ik kan gedurende een langere tijd stilzitten.

LO MC 1.8

86

Ik  heb een goede zithouding.

LO GVL 2.1

87

Ik heb een goede pengreep.

LO MC 1.27
LO GVL 2.1

88

Ik heb een voorkeurhand om te schrijven.

LO MC 1.4ontvang onze nieuwsbrief

 

 

 

De inspectie heeft het maandag bekeken en vond dat deze map een dikke duim verdient !! (G.B.)

 


Voor kleuters