Algemene voorwaarden & privacy

Artikel 1: VERKOOPSOVEREENKOMST

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat Uitgeverij EFD de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige overeenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand.

Artikel 2: LEVERINGSTERMIJN

Goederen worden in principe binnen de 6 werkdagen na bestelling geleverd. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. Indien bepaalde artikelen toch niet (tijdig) kunnen verzonden worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door Uitgeverij EFD en kan u dat eventueel als reden gebruiken om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3: PRIJZEN

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief alle taksen (BTW, eventueel Bebat en Recupel indien wettelijk van toepassing), en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot bestelling overgaat.
Alle geafficheerde prijzen zijn in EURO en alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.


Verzendingskosten: (excl 6% BTW)

MySQL server has gone away
gewicht van
tot (gram)
Belgiƫ
Nederland