Fijne complimentjes voor peuters en kleuters

Een dikke duim voor jou!

 

De sfeer waarin je kinderen begeleidt bepaalt mee hoe een kind zich in de klas voelt. Wanneer die sfeer aanmoedigend en stimulerend is, voelen kinderen zich geborgen. Hun creativiteit wordt geprikkeld en ze zullen bereid zijn tot het leren van nieuwe dingen.
Kinderen die geregeld een complimentje ontvangen, ontwikkelen een positief zelfbeeld.

Een dikke duim voor jou! kan helpen bij het aanmoedigen, stimuleren en geven van complimentjes.
Elk kind heeft immers op zijn tijd nood aan een ‘dikke duim’. Het ene kind op het domein van zelfredzaamheid, het andere voor motorische ontwikkeling of sociale ontwikkeling, taal...

In Een dikke duim voor jou! vind je maar liefst 98 kopieerbare complimentenkaarten die nauw aansluiten bij de ontwikkelingsdoelen voor kleuters.
Geen diploma’s die moeten behaald worden en die misschien wel tot faalangst kunnen leiden.
Wel ‘Je–bent-goed-bezig-kaarten’, die je op het passende moment aan het betreffende kind kunt geven.
Want elk kind mag op eigen tempo evolueren. Toch?!

Op elke kaart staat waarom het kind de duim verdient, én een leuke, passende tekening, die ingekleurd kan worden.

Naast de aanmoedigende functie voor het kind heeft Een dikke duim voor jou! ook een communicatieve functie naar de ouders toe. Zij worden immers door de kaarten geregeld geüpdatet  over de vorderingen van hun kind.

En wat ook belangrijk is: Een dikke duim voor jou! bezorgt de leerkracht weinig extra werk.
Elke kaart is simpel te kopiëren. Er hoeft nog enkel de naam van de ontvanger en de uitreikdatum ingevuld te worden.
Een eenvoudige aftekenlijst geeft de leerkracht een mooi overzicht van de uitgereikte complimentjes binnen haar groep.
En misschien kun je die lijst wel inpassen in je leerlingenvolgsysteem...

Een aanrader op vele vlakken dus, Een dikke duim voor jou!

 

POSTERSERIES sociale vaardigheden
   
DIRK & DOLLY... posterseries 1+2
voor kleuters
A3-posterset - 300 gr (dus stevige papiersoort) - gelamineerd (duurzaam)
- in kleur
van € 34,50 voor
20.70 euro
   
DIRK & DOLLY... posterseries 3+4
voor leerlingen van het 1ste + 2de lj
A3-posterset - 300 gr (dus stevige papiersoort) - gelamineerd (duurzaam)
- in kleur
van € 34,50 voor
20.70 euro
   
MAPPEN MET KOPIEERBARE COMPLIMENTENKAARTEN
   
EEN DIKKE DUIM VOOR JOU!
voor kleuters
98 kopieerbare complimentenkaarten die nauw aansluiten bij de ontwikkelingsdoelen
van € 37,50 voor
22.50 euro
   
GOED ZO!
voor leerlingen van het 1ste + 2de lj
88 kopieerbare complimentenkaarten die nauw aansluiten bij de eindtermen
van € 37,50 voor
22.50 euro

 

 

DE 98 COMPLIMENTENKAARTEN

Sociale ontwikkeling

01 Ik kan goed samenwerken.
02 Ik kan goed samenspelen.
03 Ik vind het leuk om anderen te helpen.
04 Ik kan me inleven in andere kleuters.
05 Ik kan goed delen met anderen.
06 Ik kan beleefd zijn.
07 Ik zorg graag voor een ander.
08 Ik kan een ruzie bijleggen.

Emotionele ontwikkeling
09 Ik kan goed mijn gevoelens uitdrukken.

Morele ontwikkeling
10 Ik houd me aan afspraken en regels en kom deze na.

Positieve ingesteldheid
11 Ik ben een zonnetje in de klas.
12 Ik ben de grapjas van de klas.

Ontwikkeling van de zelfsturing
13 Ik kan keuzes maken.
14 Ik kan mijn beurt afwachten in een groep.
15 Ik probeer zelf een oplossing te zoeken voor een probleem.
16 Ik ben een opruimkampioen.
17 Ik kan volhouden en een taak afwerken.
18 Ik kan een eenvoudige opdracht zelfstandig uitvoeren.
19 Ik durf mijn mening zeggen.

Gedetailleerde zelfsturing
20 Ik kan zelf mijn handen wassen en drogen.
21 Ik kan zelf mijn jas aan- en uitdoen.
22 Ik kan mijn tanden poetsen.
23 Ik kan mijn jas dichtdoen.
24 Ik kan zelf mijn neus snuiten.
25 Zindelijkheidstraining gehad. Met succes!
26 Ik kan mijn veters strikken.

Motorische ontwikkeling: grove motoriek
27 Ik kan met 2 benen springen.
28 Ik kan even op één been staan.
29 Ik kan een bal gooien en rollen.
30 Ik kan mijn evenwicht houden op de bank.
31 Ik loop een trap op zonder bijzetpas.
32 Oog-hand coördinatie: O.K.!
33 Ik rol rond mijn eigen lengte-as.
34 Ik kan huppelen.

Motorische ontwikkeling: fijne motoriek
35 Ik kan grote vlakken inkleuren.
36 Ik kan een kopvoeter tekenen.
37 Ik beheers de ‘pincet’ greep met pen of potlood.
38 Ik beheers de techniek van het scheuren zonder hulpmiddel.
39 Ik kan met beide handen / armen dezelfde beweging maken.
40 Ik kan knippen met een schaar.
41 Ik kan op een rechte lijn knippen.
42 Ik kan figuren prikken.
43 Ik teken een kindje met een hoofd, romp, armen en benen.
44 Ik kleur kleinere vlakken, binnen de lijntjes.
45 Ik kan vormen tekenen.
46 Ik kan vormen knippen uit papier.
47 Ik voer de voorbereidende schrijfoefeningen goed uit.
48 Ik teken kindjes met details, met dubbele lijnen voor benen en armen.

Denkontwikkeling
49 Ik kan volgens één of meerdere kenmerken sorteren.
50 Ik ken al de naam van enkele getallen.
51 Ik ken de momenten van de dag en kan ze ook benoemen.
52 Ik ken de dagen van de week.
53 Ik kan de hoofdkleuren herkennen en benoemen.
54 Ik tel aanwijzend hoeveelheden tot 10.
55 Ik kan hoeveelheden vergelijken.
56 Ik kan een eenvoudige puzzel leggen.
57 Ik ken de meeste begrippen voor lengte, gewicht en inhoud.
58 Ik kan een moeilijke puzzel maken.
59 Ik krijg al wat inzicht in links en rechts.
60 Ik kan de dagen van de week in goede volgorde noemen.

Taalontwikkeling
61 Ik spreek alle klanken en tweeklanken uit.
62 Ik kan me verbaal goed uitdrukken.
63 Ik kan naar een eenvoudig verhaal luisteren en de bijhorende prenten bekijken.
64 Ik spreek in zinnen van 3-5 woorden.
65 Ik kan al wat vertellen over eigen gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens.
66 Ik kan nonsensrijmen maken.
67 Ik ken en gebruik de meest voorkomende pictogrammen en symbolen.
68 Ik spreek in goed gevormde zinnen.
69 Ik kan al een eigen mening of idee verwoorden.
70 Ik kan al aandachtig luisteren naar een verhaal of een uitleg.
71 Ik kan een verhaaltje in de juiste volgorde opbouwen.
72 Ik kan antwoorden op: ‘Hoe? Waarom? Wanneer?’.
73 Ik spreek alle medeklinkers goed uit.
74 Ik heb al veel belangstelling voor letters.
75 Ik kan al woorden met een beginletter zoeken.
76 Ik kan letters uit mijn eigen naam in andere woorden herkennen.
77 Ik spreek in samengestelde zinnen.
78 Ik kan woorden splitsen.
79 Ik ga om met andere talen buiten mijn moedertaal en kan een mooi evenwicht bewaren.
80 Ik ken en maak kennis met verschillende vormen van communicatie.

Muzische ontwikkeling
81 Ik ken de techniek van het scheuren.
82 Ik ken de techniek van het stempelen.
83 Ik ken de techniek van het kleven.
84 Ik luister naar versjes en ik zeg ze mee op.
85 Ik doe ervaringen op door te ruiken, te voelen, te proeven, te kijken, te luisteren.
86 Ik kan een kort versje opzeggen.
87 Ik zing heel graag (mee).
88 Ik kan me inleven in een rol.
89 Ik kan situaties, belevingen, gevoelens creatief uitbeelden.

Godsdienstige ontwikkeling
90 Ik kan het stil maken.
91 Ik kan bidden voor iemand.
92 Ik ben vertrouwd met rituelen en symbolen.
93 Ik kan stilstaan bij dingen uit het leven.
94 Ik heb interesse en respecteer de andere godsdienst.

Zintuigelijke ontwikkeling
95 Ik kan goed proeven.
96 Ik kan goed voelen.
97 Ik kan intens kijken.
98 Ik kan intens luisteren. 

ontvang onze nieuwsbrief

 

 

Voor 1ste en 2de leerjaar