Werken met boeiende maandthema's voor tieners

Fijne mensen...
Dikke vrienden!

 

 

21 september: internationale dag van de vrede
1 oktober: internationale dag van de ouderen

Op zoek naar een buitengewoon boeiend maandthema voor leerlingen vanaf 10 jaar? Wij hebben wat je zoekt!

Iedere maand van het schooljaar wordt (in volgorde van de mensenrechtenkalender), op basis van een speciaal voor dit pakket geschreven en gecomponeerd lied, een thema uitgediept (liedjes-cd + kopieermap).

16 november: internationale dag van de verdraagzaamheid
10 december: dag van de mensenrechten (1948)

De verwerking van deze thema’s zit in een handige map... én bevat ook een kopieerlicentie! Deze licentie verleent de koper het recht op het volledig vrij kopiëren van deze map voor gebruik binnen één klasgroep. Dit wil zeggen dat niet alleen het materiaal voor leerkrachten, maar ook al het materiaal dat voor leerlingen bestemd is, inclusief de liedjesteksten, mag gefotokopieerd worden.

8 januari: werelddag van de alfabetisering
20 februari: dag van het geweldloos verzet (+ wereldvrede)

De liedjes en de verwerking zijn ook perfect bruikbaar…
… om een belangrijk item in het licht te plaatsen;
… als aanzet tot een interessant discussiemoment;
… als aangename én leerrijke afwisseling tijdens je lessen;
… als inleiding van een lessenreeks;
… als bezinningsmoment in les of viering;
… als aanvulling bij een methode.

21 maart: int. dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie
22 april: dag van de aarde

De kopieermap bevat ook partituren met akkoorden en gitaartabs. Handig als je de liedjes zelf wil brengen voor de klasgroep of voor de hele school.
Geen gitaar ter beschikking? Geen nood: de liedjes-cd bevat ook alle instrumentale versies.

31 mei: wereld anti-tabaksdag
15 juni: wereldvoedseldag

Tijd om in actie te schieten tegen zinloos geweld, een blik te werpen op de milieuproblematiek, je keihard op te stellen tegen onverdraagzaamheid…

Verander de wereld, begin bij...
‘Fijne mensen… dikke vrienden!’

 

 

 

Pakket
39.50 euro

 
2 extra exemplaren van de cd
19.95 euro

ontvang onze nieuwsbrief

Liedjesteksten: Frank Pollet
Composities: Wim De Baere
Zang: Wim De Baere
en Christine Vaerendonck
Didactische verwerking:
Veronique Vitulo en René De Decker

 

Voor 10- tot 16-jarigen
en alle andere fijne mensen


Wat de leeftijd van de 'fijne gebruikers van de map' betreft, denk ik dat die echt zeer ruim beschouwd kan worden. Net omwille van het aanbod aan diepgang en aan mogelijkheden in de verschillende thema's. Persoonlijk denk ik dat ook 'oudere' jongeren deze map zouden kunnen smaken... Ik geef les in 6 ASO en in 7 BSO en zou enkele thema's zeker ook met hen kunnen beleven.
Veronique Vitulo, auteur

 

 

 

 

WERK MEE AAN
EEN DUURZAME WERELD

 

 

 

 

 

meer van dat!


Kleine Mensen... Grote Vrienden!
voor 8- tot 12-jarigen

Posters sociaal vaardig 12+

 


Franse basiswoordenschat inoefenen...


...met een uniek kwartetspel
...met een speelse kopieermap
Lees meer!