Leermiddelen Vakoverstijgend

Blits, de complete methode voor studievaardigheden

 

Doelgroep: basisonderwijs - 3de kleuterklas t.e.m. 6de leerjaar

De methode

Blits is er voor leerjaar 3 t/m 6. In deze groepen wordt per week één les van 45 minuten aangeboden.
Er kan klassikaal, of juist meer zelfstandig gewerkt worden. In de handleiding zijn beide mogelijkheden voor iedere les uitgewerkt.

Klassikaal werken met Blits
U geeft instructie aan de hele groep en maakt vervolgens samen de opgaven. Met de digibordsoftware wordt uw instructie nog leuker en interactiever.
Deze werkwijze is aan te raden bij introductie van de methode of als uw leerlingen veel moeite hebben met studievaardigheden.

Zelfstandig werken met Blits
Het vak studievaardigheden leent zich goed voor een zelfstandige werkvorm. Bij deze werkvorm maken leerlingen na een korte instructie alleen of in tweetallen de opdrachten van de les.

Instructiegroep en zelfstandig werken
U kunt beide werkwijzen ook combineren. Na een korte klassikale instructie gaat u verder met de verlengde instructie en de verwerking met het instructiegroepje. De andere kinderen gaan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes aan de slag met de opdrachten.

Jaarprogramma leerjaar 3, 4 en 5:

Elk deel bestaat uit 4 thema's. 
 
  • Elk thema bestaat uit 8 lessen, gevolgd door een oefentoets.
  • De oneven lessen zijn instructielessen, de even lessen zijn herhalingslessen.

Jaarprogramma leerjaar 6: 

Dit deel bevat 4 lesblokken van elk 4 herhalingslessen.
 
  • Elk lesblok wordt afgesloten met een oefentoets.
  • Verder bevat dit deel nog 8 extra (leuke!) toepassingstaken

Differentiëren met Blits

Binnen de methode Blits is differentiatie voor uw leerlingen mogelijk. Leerlingen die goed zijn in studievaardigheden werken meer zelfstandig, leerlingen die moeite hebben met studievaardigheden krijgen verlengde instructie en worden intensiever begeleid bij het maken van de opdrachten.

Sterke leerlingen

Voor sterke leerlingen zijn er leuke variaties mogelijk. Laat ze bijvoorbeeld zelf eens vragen bedenken bij de bronnen uit het bronnenboek.
Daarnaast is er ook een lijn Plustaak Studievaardigheden beschikbaar die volop uitdaging biedt aan deze sterke en snellere leerlingen.

Maak Blits compleet

Met Blits digitaal is uw methode voor studievaardigheden helemaal compleet.
Met Blits digitaal werkt u op het digitale schoolbord. Het programma volgt de handleidingen. U hebt hierdoor altijd de bronnen, voorbeelden, opdrachten en uitwerkingen bij de hand op het juiste moment van de les. Met handige hulpmiddelen en toevoegingen worden de lessen van Blits nóg leuker.
Aanvraagformulier proeflicentie


Blits studievaardigheden 3de leerjaar  
Blits handleiding 3de lj.
105.00 euro
Blits leerlingenboek 3de lj.
24.00 euro
Blits werkboek 3de lj. (5 ex.)
22.50 euro
Blits antwoordenboek 3de lj.
10.00 euro
Blits studievaardigheden 4de leerjaar  
Blits handleiding 4de lj.
105.00 euro
Blits leerlingenboek 4de lj.
24.00 euro
Blits werkboek 4de lj. (5 ex.)
22.50 euro
Blits antwoordenboek 4de lj.
10.00 euro
Blits studievaardigheden 5de leerjaar  
Blits handleiding 5de lj.
105.00 euro
Blits leerlingenboek 5de j.
24.00 euro
Blits werkboek 5de lj. (5 ex.)
22.50 euro
Blits antwoordenboek 5de lj.
10.00 euro
Blits studievaardigheden 6de leerjaar  
Blits handleiding 6de lj.
105.00 euro
Blits leerlingenboek 6de j.
24.00 euro
Blits werkboek 6de lj. (5 ex.)
22.50 euro
Blits antwoordenboek 6de lj.
10.00 euro